Rekisteriseloste


Laatimispäivä 9.1.2020


1. Rekisterinpitäjä
Mindoor oy ab Y-tunnus 1003593-6

Wanha Wallis Y-Tunnus 2222436-3


Lahdentie 7 B Lahdentie 7 B
21660 Nauvo 21660 Nauvo
+358503373901 +358407671176


mindoorstore@gmail.com

Ann-Charlotte Vuorio

wanhawallis@gmail.com

Minna Lindberg


2. Rekisterin nimi
Mindoor & Wanha Wallis verkkokaupan käyttäjärekisteri


3. Henkilötietojen/ rekisterin käsittelyn tarkoitus
Mindoor & Wanha Wallis verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin,

sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.


4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
-nimi
-osoite
-puhelinnumero
-sähköpostiosoite


5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Mindoor & Wanha Wallis verkkokaupan käyttäjäksi ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.


6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset tietojen siirto EU:n tai

Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Mindoor & Wanha Wallis verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla.

Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

8. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja
mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan tiedot, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

INFO

PALVELEMME

MAKSUTAVAT

  • Facebook
  • Instagram

Mindoor & Wanha Wallis

Lahdentie 7 B

21660 Nauvo

+358 50 337 3901

mindoorstore@gmail.com

Pankkikortit

Yleisimmät Luottokortit